رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش به اینگونه می باشد : ارسال هایی که از طریق پست و تی پاکس انجام می گیرند بعد از پرداخت کامل وجه و اعلام پرداختی صورت خواهد گرفت و اگر در تهران سکونت داشته باشید با پیک و اسنپ هم می توانید اجناس خود را دریافت و در محل پرداخت نمایید.